SEÇİM KURSUNA KATILANLAR GÖREVLİ-İZİNLİDİR

Konuyla ilgili bazı illerde tereddüt yaşandığı seçim kurslarına katılan görevli olan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenip, ödenmeyeceğine dair tereddüt gösterildiği, bazı illerde ders ücreti kesintisi yapıldığı şeklinde duyum ve bilgiler alıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. Maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi gereği “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.” denilen hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bend kapsamında görevlendirilenler, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu veya görevlendirildikleri okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Sonuç olarak; seçim kursuna katılan öğretmenler görevli-izinli sayıldıklarından, kurs gününe rastlayan ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacaklarından bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Bunlara rağmen seçim kursuna katılıp, öğretmenlerimizin ek ders ücreti kesintisi yapılan yerler olduğu taktirde, Sendikamıza bilgi verilmesi halinde gerekli girişimler başlatılacaktır.