YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZ İSTENDİ

Öğretmen sınav kazanmış, kariyer ve liyakat sahibiymiş, duyuru yapılmasını bekliyormuş, bunlara bakılmıyor. “Ben Bakanım, eğitimi istediğim gibi yönetirim” anlayışıyla yöneten Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK; adeta kanun, yönetmelik neymiş dercesine bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yönetim anlayışı kimsenin hayrına olmayacaktır. Bu anlayış, eğitim çalışanlarının kamplaşmasına, bölünmesine yol açacaktır. Bu davranıştan süratle vazgeçilmesi gerekir.

Eğitimde kalite ve verimliliği sağlamak, çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, huzurunu temin için, DMK’nın 76.Maddesi gerekçe gösterilerek yapılan atamalar DERHAL iptal edilmelidir.  Danıştay’ın Ek–2 yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak atamalar yapılmalıdır.

Usulsüz atamalara karşı Türk Eğitim-Sen görevini yapacaktır. Sendika olarak görüşümüz; yapılan bu atamalar usulsüzdür, haksızlıktır, eğitim çalışanlarına karşı yapılan saygısızlık ve onları yok saymak anlamında değerlendiriyoruz. Bu atamalara karşı sessiz kalamayız. Türk Eğitim Sen olarak  usulsüz atamalara karşı her türlü girişim ve tepki ortaya konmaktadır.

Sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2009 tarih ve 38228 sayılı “Eğitim Kurumları Yöneticileri” konusunda istenen görüşlerimizi bakanlığa sunacağız.

Dileriz yapılan usulsüz atamalar iptal edilir ve öneriler dikkate alınarak yeni uygulamalar hayata geçirilir.

  İlgili Yazı İçin Tıklayınız