MEB’DE, YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ TOPLANTISINA KATILDIK

Görüşmeler 27/05/2009 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda saat 14.30 da başlandı.  Genel Müdür Necmettin YALÇIN açılış konuşması yaparak   toplantının usulüyle ilgili bilgiler verdi.  Sendikaların görüşlerinin de dikkate alındığı taslak bir yönetmelik hazırladıklarını, bunun üzerinde görüşmeler yapılacağı açıklaması yapıldı. Taslak yönetmelik madde, madde görüşüldü. Görüşmeler esnasında Musa AKKAŞ; “Acaba  eski bakan Hüseyin ÇELİK’ten sonra yeni bir dönem mi başlıyor? Doğrusu merak ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı Hüseyin ÇELİK döneminde keyfiyetin adının 76.madde olarak adlandırıldığı  binlerce usulsüz atamalar yapıldı. Diyebilirim ki bu dönem;  insan haklarının,hak, hukuk, adalet kavramlarının göz ardı edildiği bir dönem olarak  tarihe geçecektir. Tarih ve Toplum bu yapılanları affetmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda tartışılır olmuştur. Eğitim çalışanlarının bakanlığa güveni kalmamıştır.  

Yeni bakanımız hukukçu Nimet ÇUBUKÇU döneminde 76.maddeye göre yapılan atamaların hukuka uygun yapıldığı açıklaması da daha işin başında doğru olmamıştır.  76.Maddeye göre duyuru yapılmadan, liyakat, kariyer gözetilmeksizin yapılan okul-kurum müdürü, müdür yardımcısı atamaları iptal edilmediği müddetçe, milli eğitimde  huzur sağlanmayacaktır. MEB bir an önce  hukuk kararlarının dikkate alındığı, insan haklarının gözetildiği, liyakat, kariyerin öne çıkarıldığı, çoğunluğun evet diyebileceği bir yönetmeliğin altına imza atmalıdır. Bu eğitimin kalitesi,toplumun ve çalışanların huzuru için önemlidir.

Toplantıda Türk Eğitim Sen’in   04.05.2009 tarihinde bakanlığa yaptığı teklifler doğrultusunda  görüşler yenilendi. Görüşmeler esnasında Musa AKKAŞ tarafından,devredilen okullarda (Sağlık Meslek Liseleri, Türem ve Tarım Meslek Liselerinde ) devredilmeden önce yönetici olarak görev yapanların, yöneticiliklerinin devamı etmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması teklifi yapıldı. Bakanlık yetkilileri kanun gereği bunun mümkün olamayacağı açıklamasını yaptılar.  15-20 yıl yöneticilik yapan arkadaşların yöneticiliklerinin yok sayılmasının büyük bir haksızlık olduğu söylendi. Bu arkadaşların lehine olacak bir şeyler mutlaka yapılmalıdır. Bunlara karşı büyük haksızlık yapılmıştır. Lütfen bir kez daha düşünelim.Bunun dışında geçmiş yıllarda düzey belirleme ve müdür yardımcılığı sınavına girip başarılı olanlar var. Bunların bazıları bir defa bazıları hiç başvuru hakkını kullanamadılar. Yine  o dönemlerde sınava başvurmak isteyen Müdür Yetkililere “siz zaten yöneticisiniz” denilerek sınava alınmayarak mağduriyet yaşadılar. Bunlara ek geçici madde ile bir defaya mahsus olmak üzere bakanlığa yaptığımız  teklifimizin dikkate alınmasını istiyorum. Bakanlık yetkilileri “ bunlar için sınav süresi dolmuştur,  bir hak vermek mümkün değildir” cevabı verilmiştir.

Bu toplantıda yeni bir yönetici atama yönetmeliğinin görüşüldüğü 24 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kalkacak mı? Biz Türk Eğitim Sen olarak bu yönetmeliğin yöneticilik duyurusu yapmayan illerde ve duyuru yapıp başvuruların alındığı illerde yönetici atamalarının, Danıştay’ın yürütmeyi durduğu konularda  Ek-2’nin ilgili yerlerinin düzeltilerek uygulanmasından yanayız.

Zira bu yönetmelik, yönetmelik maddeleri yönünden yargıdan dönmemiş bir yönetmeliktir. Daha sonra yeni bir yönetmelik çıkarılsın. Yeni yönetmelik için sınav puanının % 60’ı, yeni puanlama yaptığımız Ek-2 değerlendirme formunun % 40’nın değerlendirmeye alınacağı şeklinde bir yönetmeliğe de evet diyoruz.Bu soruya cevaben “24 Nisan 2008 Tarihli yönetmeliğin, yönetici atamalarını yapmayan iller için uygulanması alternatiflerini Sayın bakanımıza sunacağız, buradan çıkacak uygulamanın nasıl olacağını daha sonra açıklarız” denildi.

Ayrıca yeni yönetmelikle yöneticilere il dışı atama hakkının verilmesi teklifi yenilendi. Bakanlık yetkililerince konuyla ilgili zorluklar izah edildi. Buna karşılık il içi yönetici atamaları yapıldıktan sonra en azından iki yılda bir il dışı atamaları, ülke genelinde eş zamanlı yapılmadır” denildi. “Bunu düşünelim”” şeklinde cevap verildi.  

Toplantı Taslak yönetmelik ve eki ek-2’nin görüşmeleriyle devam etti.