SENDİKAMIZ YÖNETİCİ ATAMA TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ MEB’E GÖNDERDİ

15/06/2009 tarihinde Bakanlığa gönderilen 4 sayfalık raporda, şu anda 20 bin’in üzerinde vekaleten görev yapan yönetici bulunduğuna dikkat çekildi ve şaibeye yol açmayacak, kariyer ve liyakate uygun atamalar yapılmasının gerekliliğine işaret edildi.

    Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmelik Taslağı ile ilgili yaptığı değerlendirme için tıklayınız