YÖNETİCİ OLAN BAZI ÖĞRETMENLERİN KAZANILMIŞ HAKLARI KORUNMALIDIR

Adı geçen okullarda öğretmen olarak görev yapmakta iken aynı statülü bir okula Valiliklerce yönetici olarak atanan öğretmenlerimizin bu okulların öğretmeni olma hakkını kaybetmemesi gerekmektedir. Yaşanan bu kaosun giderilmesi için Bakanlığa resmi bir yazı ile başvurmuş bulunmaktayız. Öğretmenlerimiz kazandıkları haklarını kaybetmemeli ve mağdur edilememelidirler.

İlgili yazı için tıklayınız.