USULSÜZ ATAMALARA İKİ DURDURMA DAHA (ELAZIĞ) (8-9)

Elazığ 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iki yürütmeyi durdurma kararı ile; Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi ve Elazığ Anadolu Lisesine yapılan müdür atamalarının yürütmesini durdurmuştur. Sendika avukatımızca açılan davada başvurular haklı görülerek yapılan atamaların durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemelerin verdiği bu kararlarla görülmektedir ki, Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin ÇELİK'in yönetici olarak atadığı 998 kişinin atamaları yasal değildir. Haksızdır. usulsüzdür. Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU aynı zamanda bir hukukçudur. Sayın Bakan bir hukukçu kimliği ile yargının vermiş olduğu kararları dikkate alarak kamu vicdanını rahatlatacak bir karar vermeli ve tüm atamaları iptal etmelidir.
  İlgili karar (1) için tıklayınız.

İlgili karar (2) için tıklayınız.