ASKER, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRELERİ BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13.08.2009 Tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bakanlık uygulamada birliğin sağlanması düşüncesiyle 15.09.2009 Tarih ve 2009/73 Sayılı “Eğitim Kurumları Yöneticileri” konulu genelgeyi yayımlamıştır. Bu Genelge’nin 3. Maddesinde; ” İlgi Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı öngörülmüştür. Bu sürenin hesaplanmasında özel öğretim okul ve kurumlarında öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmenlikte, askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır.” denilmiştir.  Buna göre sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler (iki yıl sözleşmeli, iki yıl kadrolu çalışanlar) asker öğretmen olarak görev yapanlardan öğretmenlikteki hizmet süreleri üç yılı dolduramayanların genelge hükümlerine göre başvuru yapamamaları sonucunda mağdur olmalarından dolayı 08.10.2009 tarihinde Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na mağduriyetin giderilmesi için yazı yazmıştık. Aynı zamanda 2009/73 sayılı Genelge’nin 3. Maddesi’nin iptali ile ilgili dava da açmıştık.

 

Askerlikte ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin yöneticilik sınavlarında hizmet yılı hesabında dikkate alınması konusunda 09.10.2009 tarihinde Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız İsmail KONCUK Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN Beyle görüştü.

 

Genel Müdür Sayın Necmettin YALÇIN konuyla ilgili değerlendirme yapacakları açıklamasında bulunmuşlardı.

 

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Musa AKKAŞ Milli Eğitim Bakanlığı’nda Mevzuat Daire Başkanı Sayın Tahir KILIÇARSLAN’la 13 Ekim 2009 tarihinde konuyla ilgili görüşme yaptı.

 

Bu görüşmede; Askerlikte ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürenin sayılmayacağı konusunun yönetmelikte yer almadığı bunun genelge ile açıklanmış olmasından dolayı mağduriyet yaşandığı, bu durumda olanlara yönelik sürelerin kabulüyle ilgili düzenleme yapılarak sınavlara başvuru süresin uzatılması için, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimizce de tekraren talep edilmiştir.

 

Ayrıca 2006 yılında açılan davadan bahsedilerek; Askerlik sürelerinin hizmetten sayılması ile ilgili sendikamızın Danıştay 2.Dairesine açmış olduğu dava sonucunda 2006/3597 E ve 2008/4600 K sayılı kararı “… yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dahil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler” ibaresinin iptal edildiği, bu karar ile yedek subay askerlik hizmetini ifa eden öğretmenlerin askerlikte geçen sürelerinin hizmetten sayılacağı anlamına geldiği de hatırlatılmıştır.

 

Mevzuat Daire Başkanı Tahir KILIÇARSLAN ise çalışanları mağdur etmeyi düşünmediklerini ancak sözleşmeli öğretmenlerin süreleri konusunda 2007 yıllarına ait Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşü olduğunu, bu konuyu tekraren ilgili kurumlara yazacaklarını ve bu konuyu tekrar görüşecekleri açıklamasını yapmıştır.

 

Görüşmelerde bir değişikliğe gidilmemesi durumunda, yargıdan da 2009/73 sayılı genelge’nin 3. Maddesinin iptal edilmesi halinde ise, başvuruda bulunamayanlara yönelik bakanlık olarak ileride sınav açılabileceği açıklaması da yapılmıştır.

 

Türk Eğitim-Sen olarak beklentimiz yargı kararlarını da dikkate alarak bakanlığın sözleşmeli ve askerlikte geçen sürelerin kabul edilmesini sağlayacak bir kararı vermesidir.