DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI İSTEĞE BAĞLI BİR ÇALIŞMADIR

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, taşıma merkezlerine taşınan öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda, ders dışı eğitim çalışmaları haftalık ders saatlerine 1 saat eklemek suretiyle 7 saate çıkarılmış ve her gün 7. saatte bu çalışmaların yapılması öngörülmüştür. Söz konusu uygulamaya tabi olan öğretmen ve öğrenciler, bu uygulamadan dolayı muzdarip olmakta ve sıkıntı yaşamaktadırlar. Birkaç öğrencinin ders dışı eğitim çalışması nedeniyle tüm okulun 1 ders saati fazladan beklemesi gerekecektir. Yönetmelik gereği yalnızca fiilen çalışma yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödeneceği öngörüldüğünden, okulda bekleyen diğer öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyecektir.  Hiçbir yasal dayanağı bulunmayan ve hizmet gereklerine aykırılık teşkil eden bu uygulamanın sona erdirilerek, konuya ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi hususunda Bakanlığa yazı gönderdik.

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız