BEDEN EĞİTİMİ MÜZİK VE RESİM İŞ DERSİNE YENİ AYAR

Talim ve Terbiye Kurulundan Beden Eğitimi Ayarı

Ortaöğretimde bir sınıfın 36 öğrencisinden 12’si müzik dersini, 12’si resim dersini, 12’si de beden eğitimi dersini seçebilecekler. Öğrenciler alt sınıfta seçtikleri Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerini bir üst sınıflarda değiştirebilecekler. Ayrıca bu dersler seçmeli ders olarak 1 veya 2 ders saati olarak ayriyeten okutulabilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı beden eğitimi dersine ilişkin olarak geçen ay aldığı kararı bu ay değiştirmiş olup, ayrıntılar için başlığa tıklayınız.

11.09.2009 tarih ve 151 sayılı  kararıyla uygulanmakta olan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde yer alan “Açıklamalar” bölümü; 15.10.2009 tarih ve 181 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Açıklamalar Bölümünde Değişiklik Yapılması” hakkındaki kararıyla değiştirildi.  

Resim, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri Açısından yeni kararın incelenmesi, 

ESKİ HALİ  

Öğrencilerin ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinden birisi seçilir, aynı ders 4 yıl süresince okutulur. 

YENİ HALİ 

Öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinden birisini seçer. Sınıf/sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesine göre gruplar oluşturulur. Öğrenciler alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler. Ayrıca, öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda bu ders/dersleri seçmeli ders olarak da alabilirler. 

Yorum: Yeni durumda Öğrenciler alt sınıfta seçtikleri Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerini bir üst sınıflarda değiştirebilecekler. Ayrıca Resim, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri seçmeli ders olarak ayriyeten okutulabilecek. 

Bu değişiklikte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesine göre gruplar oluşturulur. açıklamasına yer vermiştir.  

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesi “Alanların Belirlenmesi ve Seçimi” işlemini içermekte, 11.maddesi “Ders Seçimi” işlemini içermektedir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinden birisini seçer. Sınıf/sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesine göre gruplar oluşturulur.” şeklindeki yeni kararından; Bir sınıfın 36 öğrencisinin 12’sinin Müzik Dersini, 12’sinin Resim Dersini, 12’sinin de Beden Eğitimi Dersini seçebileceği sonucu çıkmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Bu sonucu doğuracak madde 10. madde değil “Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması” başlıklı grupların nasıl oluşturulacağını belirleyen yönetmeliğin 12.maddesidir.  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 15.10.2009 tarih ve 181 sayılı kararında hata yaparak “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesine göre gruplar oluşturulur.” şeklinde karar almıştır. Buradaki 10. madde 12.madde olarak düzeltilmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 12.maddesi;

“Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması 

Madde 12 — Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş  olması gerekir. Ancak okulun imkânlarının uygun olması  ve eğitim bölgesindeki okullarda da bu dersin öğretime açılamaması ya da bu derse devam edilememesi durumunda il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile bu öğrenci sayısı 12'den az olabilir. Özel orta öğretim kurumlarında bu sayının 12'den az olması için il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onayı aranmaz.”  

Bu duruma göre; Ortaöğretimde Bir sınıfın 36 öğrencisinden 12’si Müzik Dersini, 12’si Resim Dersini, 12’si de Beden Eğitimi Dersini seçebilecekler. Öğrenciler alt sınıfta seçtikleri Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerini bir üst sınıflarda değiştirebilecekler. Ayrıca bu dersler seçmeli ders olarak 1 veya 2 ders saati olarak ayriyeten okutulabilecek. 

ESKİ  HALİ  

• Alman Edebiyatı (1–2)

• İngiliz Edebiyatı (1–2)

• Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanın alan/dal dersleri veya diğer alanların alan/dal dersleri 

YENİ  HALİ 

• Alman Edebiyatı (1–2)

• İngiliz Edebiyatı (1–2)

• Resim (1–2)

• Müzik (1–2)

• Beden Eğitimi (1–2)

Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların; ortak, alan ve dal dersleri 

Yorum: Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Ders Listesine Resim (1–2),

Müzik (1–2) Ve Beden Eğitimi (1–2) Dersleri Eklenmiştir. Seçmeli Ders Listesinde; derslerin en az ve en fazla alınabilecek ders saatleri parantez içinde verilmiştir.  Burada Resim, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri 1 ila 2 saat olabilecek. 

-------------------------

Diğer açıklamalar 

ESKİ  HALİ  

Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Ders Listesinde; derslerin en az ve en fazla alınabilecek ders saatleri parantez içinde verilmiştir.   Öğrencilerin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlık amacıyla okulun imkânları, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine göre okutulacak seçmeli dersin, ders saati parantez içindeki ders saatleri ile bu saatlerde uygulanacak program, esas program göz önüne alınarak zümre öğretmenlerince belirlenir. 

YENİ  HALİ 

Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Ders Listesinde; derslerin en az ve en fazla alınabilecek haftalık ders saatleri parantez içinde verilmiştir. Farklı  sınıflarda aynı dersin haftalık ders saatleri değişik olabilecektir. Öğrencilerin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlık amacıyla okulun imkânları, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine göre okutulacak seçmeli dersin, ders saati parantez içindeki ders saatleri ile bu saatlerde uygulanacak program, esas program göz önüne alınarak zümre öğretmenlerince belirlenir.    

-------------------

ESKİ  HALİ  

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ait seçmeli dersler çizelgesinde yer alan aynı derslerden herhangi birini bir önceki sınıfta okuyan öğrenci bir sonraki sınıfta aynı dersi alamaz. Bir önceki sınıfta aldığı dersin tamamlayıcısı olan dersi veya derslerden herhangi birini seçip okuyabilir. 

YENİ  HALİ 

Seçmeli dersler listesinde yer alan Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ait derslerden herhangi birini bir önceki sınıfta okuyan öğrenci bir sonraki sınıfta, aynı dersi alamaz. Bir önceki sınıfta aldığı dersin devamı ya da tamamlayıcısı durumunda olan ders veya derslerden herhangi birini seçip okuyabilir. 

------------------- 

ESKİ  HALİ  

Seçmeli derslerde yer alan Alan ve Ortak Dersler farklı alanlardaki öğrencilerin seçmelerine yönelik düzenlenmiştir.  

YENİ  HALİ 

Seçmeli derslerde yer alan genel ortaöğretimin Ortak dersleri ile Alan dersleri, farklı alanlardaki öğrencilerin seçmelerine yönelik düzenlenmiştir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, okullarının ders dağıtım çizelgesindeki ortak dersler ile birlikte aynı adla yer alan dersleri, toplamda genel ortaöğretim alanındaki ağırlığını geçmemek kaydıyla seçmeli ders olarak da alabilirler. 

------------------- 

Yeni Eklenen Açıklama  

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının 12. sınıflarına yeni konulan ortak derslerde 11 ve 12.sınıf programları; seçmeli ders olarak seçilen, genel ortaöğretimin alan derslerinde, bulundukları sınıf seviyesine göre görmedikleri alt sınıf/sınıflara ait programlar birlikte değerlendirilerek zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program uygulanır.  

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölümü Sorumlusu