MÜDÜR YETKİLİ OLARAK ÇALIŞMIŞ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ BAKANLIĞA YAZI YAZDIK

Önceki yıllarda müdür yetkili olarak çalışan öğretmenlerin hizmet cetvelinde “müdür vekili” yazdığına dair tarafımıza duyumlar ulaşmıştır. Bakanlığa yazdığımız yazıyla, ilgililer açısından Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre başvurular sırasında mağduriyetler yaşanmaması için konuya dair tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik.

MEB’e yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız