GENEL BAŞKAN PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı MEB tarafından hazırlanmış ve görüşlerini almak üzere eğitim sendikalarına gönderilmiştir.  

MEB 5 Nisan 2010 tarihinde sendika temsilcileri ile bir araya gelerek taslağa son şeklini verecektir. Türk Eğitim Sen taslakla ilgili görüşlerini 26 Mart 2010 tarihinde MEB'e göndermiş ve sitesinde yayınlamıştır.

 

Sendikamızı arayan, e-posta ile ulaşan pek çok eğitim çalışanı Yönetmeliğin değişeceğini, ancak şuanda eski yönetmeliğe göre işlem yapmak zorunda olduklarını belirtmektedirler. Taslak Yönetmeliğe göre, özür grubu tayinleri, il iç, iller arası tayinler, zorunlu çalışma yükümlülüğü gibi konularda bir çok değişiklik yapılacaktır.

 

Eski yönetmeliğe göre, özür grubundan tayin yaptırmış olanlar gibi pek çok konuda öğretmenlerin belgelerini yenilemek zorunluluğu bulunmaktadır. Halbuki, yönetmeliğin değişmesi halinde, büyük ihtimalle zorunlu çalışma yükümlülüğü sona erecek ve belge düzenlemelerine gerek kalmayacaktır. Bu ve benzer meşakkatli iş ve işlemlerin boşuna yapılmaması için, MEB’in, yeni yönetmelik yayınlanıncaya kadar, eski yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmemesi konusunda tüm valiliklere yazı yazması gerekmektedir.

 

MEB Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN’la telefonda görüşen, Genel Başkan İsmail KONCUK, konuyu Genel Müdüre anlatarak, bir yazı yayınlanmasını ve öğretmenlerin gereksiz belge peşinde koşturulmamasını talep etmiştir. Genel Müdür Sayın Necmettin YALÇIN bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirmiştir.

 

Yönetici atama konusunda ciddi emek ve gayret sarfetmiş, sayın Necmettin Yalçın’ın aynı hassasiyeti öğretmenlerin yer değiştirme yönetmeliğinde de göstereceğine inanıyor, kendisine tüm öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyoruz.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ