BANKA PROMOSYONLARININ TAMAMI ARTIK ÇALIŞANLARIN

            Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak gerek toplu görüşmelerde ve gerekse MEB ile yaptığımız görüşmelerde ve yazışmalarda sık sık banka promosyonlarının tamamının çalışanlara dağıtılması hususundaki taleplerimizi dile getirmiş ve bu hususta dava açmıştık.  Bu baskılar üzerine yayınlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesinde, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutarın, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabileceği hükme bağlanmıştı.

Başbakanlığa gönderdiğimiz yazıyla da, bahsi geçen MEB Genelgesine paralel düzenleme getirilerek YÖK’e bağlı kuruluşlar ve üniversitelerde de banka promosyonlarının tamamının çalışanlara dağıtılması yönünde Genelge çıkarılması hususunda talepte bulunmuştuk.

 

10.08.2010 tarih ve 27668 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesiyle; 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesi;

 

“4-Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.” şeklinde değiştirilerek, Genelgenin yayınlanmasından sonra düzenlenecek protokollerin buna uygun olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

 

İlgili Genelgesi için Tıklayınız.

 

TÜM KURUMLARDA PROMOSYONLARIN TAMAMI DAĞITILABİLECEK!

 

ÜNİVERSİTELER İLE YURTKUR'DA BANKA PROMOSYONUNUN TAMAMI ÖDENMELİDİR

 

BANKA PROMOSYONLARININ TAMAMININ DAĞITILMASI İÇİN YAZI HAZIRLANIYOR