ARTVİN’DEKİ USULSÜZ GÖREVLENDİRMEYE MEB’İN GARİP SAVUNMASI(!)

          MEB’e gönderdiğimiz 09.12.2010 tarihli yazıda, 2007 yılında Artvin ili Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atanan Ali YILMAZ ile Rize ili Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atanan Mehmet DURSUN’un karşılıklı görevlendirmelerle yer değiştirdikleri, konunun basına yansımasından sonra bu kişilerin görevlendirmelerinin 13.10.2010 tarihi itibariyle Bakanlık tarafından sona erdirildiği, ancak Mehmet DURSUN’un 11.11.2010 tarihinde yeniden aynı yere Bakan onayı ile görevlendirildiğini belirterek, ikinci kez yapılan görevlendirme işleminin hangi gerekçe ile yapıldığını sormuş ve iptalini talep etmiştik.

Bakanlığın 15.12.2010 tarih ve 74613 sayılı cevabi yazısında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda görevlendirme konusunun düzenlenmediği, bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacıyla kamu görevlilerinin, kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilmelerinin mümkün olduğu, görevlendirilen personele MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ücreti ödenebilmesi için bu görevlendirmelerin 6 ayda bir yenilendiği, yapılan görevlendirme işleminin de bu kapsamda gerçekleştirildiği ve bu görevlendirmelerin sadece bu döneme münhasır olmayıp daha önce de yapılan uygulamalar olduğu şeklinde cevap verilmiştir.

 

 

MEB’İN USULSÜZ GÖREVLENDİRME ISRARI  

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız