MEB EĞİTİM ÇALIŞANLARI İLE DALGA MI GEÇİYOR?

            Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmen ve Yöneticilerin Ek Ders  Ücretlerine Dair Esaslarda değişiklik yapılması için bir süredir çeşitli çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda konu ile doğrudan ilgili kuruluşlar olarak sendikaların görüşleri istenilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak şubelerimizin oluşturdukları komisyonlar eliyle eğitim çalışanlarının talep ve görüşlerinin bir araya getirilmesi ve bu verilerin genel merkezimizce değerlendirilmesi ile 43 maddelik bir rapor hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırılmıştır.Bu gelişmeler ile  birlikte eğitim çalışanları büyük bir beklenti içine girmiş ancak; 13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı Resmi Gazete yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile tam bir hayal kırıklığı yaşamıştır.

            Bahsi geçen kararda sadece 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati ders niteliğinde yönetim görevi olarak sayılmıştır.

            Milli Eğitim Bakanlığı hem sendikaların hem de tüm eğitim çalışanlarının sesine her zaman olduğu gibi kulak vermemiş, sorunları gidererek  çalışma barışını sağlamak yerine kendisi  ne istedi ise o yönde işlem tesis etmiştir.

            Tüm eğitim çalışanları tarafından büyük bir merakla beklenilen ek ders değişikliği tam bir fiyaskoya dönüşmüş haklı taleplerin hiç birisine yer verilmemiştir.  

            Yaklaşan genel seçimler öncesi haklı talepleri dikkate alınmayan yönetici, öğretmen, şef ve diğer tüm eğitim çalışanları elbette ki sandıkta bu kendilerini yok sayan tavrın hesabını soracaklardır.  

EK DERSLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ MEB’E İLETTİK

13.02.2011 tarih ve 27845 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Krulu Kararı İçin Tıklayınız