EK ÖĞRETMEN ve SÖZLEŞMELİYE KADRO KONUSUNDA HÜKÜMET YENİ OYUN PEŞİNDE Mİ?

 Türk Eğitim Sen 30 bin ek öğretmen ataması yapılması için büyük mücadeleler vermiş.Ataması yapılmayan öğretmenlerin bu doğrultudaki her eylemine maddi, manevi destek vermişti. En son 15 Ocak 2011 tarihinde ek 30 bin ek öğretmen ataması yapılmaması durumunda Nisan ayında büyük eylem yapacağını açıklamıştı.

Gösterilen onca tepki ve yaklaşan genel seçimler öncesinde Hükümet tepkilerin daha da büyümesini göze alamadı ve 31.12.2011 tarihine kadar 24.745 adet öğretmen kadrosuna atama yapılmasını hüküm altına aldı. Ancak burada esas problem bu atamaların 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerden önce yapılmasını sağlamaktır.

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda sıkıştırılması son derece önemlidir.Verilen pek çok sözün tutulmadığını düşündüğümüzde, bu atamaların zamanı içinde yapılacağından emin olmak mümkün değildir.Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözleri bugüne kadar tutmayan MEB ve Hükümetin Genel Seçimler öncesinde yeni aldatmacasına fırsat verilmemelidir.

Bir sözde sendikanın, bu konuda yalanlarına da inanmadan, tedbirli olmak zorundayız.Bu sebeple 16 Nisan 2011 tarihinde Ankara Abdi İpekçi Parkında yapacağımız eylemde ataması yapılmayan öğretmenlerin durumları da gündeme taşınacak ve 12 Haziran Seçimlerinden önce ek öğretmen atamasının yapılması tekrar vurgulanacaktır.Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz atanabilmeleri ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmeleri Türk Eğitim Sen için büyük öneme sahiptir. Eylem yapacağız diyerek, hem sözleşmeli öğretmenleri hem de ataması yapılmayan öğretmenleri aldatanlar hayatlarında bir kere de olsa verilen sözleri takip etmeli ve insanları aldatma alışkanlığından kurtulmalıdır. Bu gayri ahlaki tutum ve davranışları ile sendikacılığın da yüz karası olanlar, sendikacılığı ayağa düşürmek gibi, sakat ve hastalıklı sendikacılık anlayışı ile bu alanı kirletme  hakkına sahip değildir.

Hem AKP İktidarı hem de MEB, sözleşmeli öğretmen ve ataması yapılmayan öğretmenleri bir kere daha umutlandırıp, kandırma günahını sergilememelidir.Öğretmenlerimiz bunları hak edecek kadar değersiz değildir.Aldatarak hükümran olmak mümkün değildir. Bu defa yalancının mumu 12 Haziran Genel Seçimlerine kadar yanacaktır.

Türk Eğitim Sen verilen sözlerin takipçisi olacaktır. 16 Nisan'da Ankara'da bütün yalanları muhtaplarının yüzüne en sert şekilde vurulacaktır.

12 Nisan 2011 SALI Resmî GazeteSayı : 27903

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6215 Kabul Tarihi: 29/3/2011

GEÇİCİ MADDE 2 – Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 24.745 öğretmen kadrosuna, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2011 tarihine kadar atama yapılır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ