SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLİĞİ İLE İLGİLİ “YENİ” MEB YAZISI

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” Hükmüne yer verilmiş olup, madde hükmünde yer alan “…benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri” ibaresinin kimleri kapsadığı hususunda netlik bulunmaması ve bu hususta görüş bildirme yetkisinin YÖK’te bulunması sebebiyle, Türk Eğitim Sen olarak MEB ve YÖK’e yazdığımız yazılarda, kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmesini istemiştik.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.01.2011 tarih ve 3383 sayılı “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” konulu yazısında, kimlerin sağlık lisansiyeri sayılacağı konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş sorulması üzerine, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünün denk olduğuna, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına karar verildiğinden anılan fıkra hükümlerinden yararlanmaları gerektiği, ayrıca Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında, Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların,  sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirileceğine karar verildiğinden bu haktan yararlanabilecekleri yönünde görüş bildirildiği belirtilmiş ve konuya ilişkin haber sitemizde yer almıştı.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen “sağlık bilimleri lisansiyerleri” konulu yazıda ise; bu konudaki tereddütlerin halen giderilememesi üzerine YÖK’ten tekrar görüş sorulduğu, YÖK’ün 11.03.2011 tarih ve 11099 sayılı cevabi yazısına  göre, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi dikkate alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi lisans programlarından mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına karar verildiği belirtildiğinden, anılan fıkra hükmünden sayılan programlardan mezun olanların da yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlgili Yazısı İçin Tıklayınız

 

Örnek Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız