YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25/03/2011 tarih ve 20784 sayılı yazısı ile sendikamıza gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığına ilettiğimiz görüşlerimiz ektedir.

 

İlgili Görüşlerimiz İçin Tıklayınız

 

Ek-2 İçin Tıklayınız