KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERİN ADAYLIĞI

            MEB Personel Genel Müdürlüğünün 08.06.2011 tarih ve 285/38427 sayılı yazısında ise, sözleşmeli öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuruların MEBSİS üzerinden 8 Haziran 2011 tarihi saat 15:00 ile 13 Haziran 2011 saat 17:00 arasında yapılacağı, atamaların 14 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirileceği, 01.06.2011 tarihinde kadrolu öğretmenliğe atananlardan bu kapsamda başvuru yapmak istemeyenlerin, söz konusu kararname kapsamında değerlendirilemeyeceklerinden, Kararname’nin verdiği mali, sosyal ve özlük haklardan yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen ve Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK; Milli Eğitim Bakanlığı Müşteşarı Esengül CİVELEK ile 04.06.2011 tarih ve 27954 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüden kadroya geçen personel ile; 01/06/2011 tarihinde sözleşmeli statüden kadroya KPSS puanı ile ataması yapılan personel arasında anılan kararnamenin verdiği mali, sosyal ve özlük hakları bakımdan farklılıkların olduğu noktasında duyumlar aldığını ve bu duyumların gerçeği yansıtması halinde telafisi imkansız mağduriyetlerin yaşanacağından söz ederek böyle bir uygulamanın eğitim çalışanları arasında bir kaos ortamına neden olacağını dile getirmiştir. Yaşanabilecek mağduriyetler bakanlığa daha uygulama yapılmadan sözlü olarak iletilmiş acilen bir açıklama yapılması talep edilmiştir. Sayın müşteşar Esengül CİVELEK ise konu hakkında çalışmaların devam ettiğini bildirmiştir. Ayrıca; 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerin ertesi günü 13 Haziran 2011 tarihinde okulların kapalı olması sebebi ile eğitim çalışanlarının ek ders kaybına uğrayacağı yönünde yapmış olduğumuz yazılı başvuru üzerine Bakanlık Müşteşarı ile bu konu hakkında da görüşülmüş olup; 13 Haziran günü okul kapalı olması sebebi ile öğretmenlerin ek derslerinin ödenmesi ve konu ile ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılması gerektiği kendisine ifade edilmiştir.  .

Yine Türk Eğitim Sen olarak önceki dönemlerde defalarca Bakanlığa yazı göndererek sözleşmeli statüden kadroya geçen öğretmenlerin adaylık sürelerinin kalkması yönünde taleplerde bulunmuştuk. Şu anda kamuoyunda oluşan algı, Kararname kapsamında kadroya geçenlerin adaylıklarının kalkacağı yönündedir. Ancak bakanlık tarafından net bir açıklama ne yazık ki halen yapılmamıştır.

 

Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazı göndererek, Kararname ile sözleşmeli statüden kadroya geçen öğretmenlerin adaylıklarının kalkıp kalkmayacağına dair Sendikamıza bilgi verilmesini, şayet böyle bir hak verilecek ise Kararname’den önce sözleşmeliden kadrolu statüye geçiş yapan öğretmenlere de Kararname’nin verdiği mali, sosyal ve özlük haklardan yararlanma imkanı verilerek adaylıklarının kaldırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERİN ADAYLIĞI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR