EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖDENSİN

         Ekim 2006 dönemi Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim-Sen arasında 31.07.2007 tarihinde tamamlanarak imza altına alınmıştır. Raporda; “her eğitim-öğretim yılı başında ödenen eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin uygun ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi” konusunun Yüksek İdari Kurulda görüşülmesi hususunda görüş birliğine varılmış ve daha sonraki yıllarda yapılan toplantılarda da eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi karara bağlanmıştır.

         Kurum İdari Kurulunda alınan bu kararlar doğrultusunda 2011–2012 eğitim-öğretim yılında her eğitim öğretim yılının başında öğretmenlere verilen eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin uygun ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi için Bakanlığa resmi bir yazı ile başvuruda bulunduk.

 

         İlgili yazı için tıklayınız. (word pdf)