ÖĞRETMENE ROTASYONU MÜSTEŞARA SORDUK

Merkez Yönetim Kurulumuz MEB Müsteşarı Emin Zararsıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette Genel Başkanımız İsmail KONCUK öğretmen ve eğitim çalışanlarının yaşadığı pek çok problemi hem yazılı hem de sözlü olarak Sayın Emin ZARARSIZ’a ifade etti.

Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un dile getirdiği bir konuda, öğretmenlere illerarası rotasyon yapılıp yapılmayacağı, sorusu idi.Bu soruya cevap veren Sayın Emin ZARARSIZ, öğretmenlere illerarası rotasyon dahil pek çok konunun tartışılabileceğini Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda bir fayda görmesi durumunda uygulanabileceğini, söyledi.

 

Sayın Müsteşarın bu açıklaması üzerine Genel Başkan İsmail KONCUK, öğretmenlere rotasyon uygulamasının vahim bir hata olacağını, eğitimin nitelik probleminin öğretmeni rotasyona tabi tutmakla çözülemeyeceğini, bırakınız öğretmeni müdür yardımcılarına, müdür baş yardımcılarına bile rotasyon uygulamasının eğitim, öğretime hiçbir katkısının olmayacağını söyleyerek, yönetimden birinci derece sorumlu olmayanlara yapılacak rotasyon hiçbir olumlu sonuç yaratmayacaktır, dedi.

 

Türk Eğitim Sen olarak MEB’in öğretmene iller arası veya il içi rotasyonu kendi içinde tartıştığını anlıyoruz. Aksi takdirde Sayın Müsteşar Emin ZARARSIZ, Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un sorusuna, öğretmene rotasyon konusunda bir çalışmamız bulunmamaktadır, diye cevap verirdi.

 

Sayın Müsteşarın verdiği cevap, öğretmene rotasyon konusunun ciddi şekilde MEB içerisinde tartışıldığını göstermektedir. Bu geri dönülmez yola girmeden Milli Eğitim Bakanlığını uyarıyoruz, öğretmene rotasyon gibi saçma sapan bir maceranın içine girmeyiniz, aklınızda varsa, bu sevdadan yol yakınken dönünüz. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI, MİLLİ YER DEĞİŞTİRME BAKANLIĞI şekline dönüştürmeyiniz.

 

Türk Eğitim Sen bu anlamsız, akla ziyan projelerin kaostan başka bir işe yaramayacağını bilmektedir.Testi kırılmadan, tüm öğretmenlerimizin moral motivasyonunu bozacak olan, öğretmene rotasyon projesi, varsa, derhal rafa kaldırılmalıdır.Böyle bir kararı alacak olanlar, bu kararın altında kalacaklardır.Bizden söylemesi, hangi makamda olursa olsun herkes sınırlarını ve haddini bilmelidir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ