MEB PERSONELİ EK ÖDEME ESASLARI AÇIKLANDI

14.09.2011 tarihinde yayınlanan 652 sayılı KHK ile başta şef ve şube müdürleri olmak üzere MEB çalışanlarına ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Hatta kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bu ek ödemelerin hangi oranlarda yapılacağı hususunda MEB ile Maliye Bakanlığı arasında farklı oranların telaffuz edilmesi neticesinde ortaya çıkan anlaşmazlık eğitim çalışanlarını etkilemiş ve ek ödemeler 15 Ekim maaşlarına yansıtılamamıştır. Başta şeflerimiz olmak üzere daha önce ek ders ücreti alan bu eğitim çalışanları bu açıklanan oranlarla ciddi anlamda mağdur edilmişlerdir.

Türk Eğitim Sen olarak ek ödeme oranlarının insanca yaşayabilmelerine yetecek bir miktarda tespit edilerek, bir an önce     belirlenmesi ve ödemelerin yapılmasını bakanlıktan sözlü ve yazılı olarak defalarca talep etmiştik. Sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar düzenlenmiş ek ödeme oranları belirlenerek yayımlanmıştır. Bu oranlar çalışanların beklentileri karşılamamaktadır. Ek ders ücreti alan ancak KHK ile ek ödeme alacak olan kişilerin önceki aylık ödeme tutarının daha üzerinde ve adil bir şekilde tespit edilmiş oranlarda ek ödeme alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’e bir kez daha çağrıda bulunuyor ve bu oranları yükseltmeye çağırıyoruz.

 

İlgili Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız