PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ YAZIMIZA MEB CEVAP VERDİ

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Performans Yönetim Sistemi uygulamasının beraberinde getirdiği tereddütleri dile getirerek, konuyla ilgili sendikalar başta olmak üzere uygulamanın taraflarıyla bir araya gelinmesi ve Performans Yönetim Sisteminin bu çalışma sonucuna göre hayata geçirilmesi hususunda talepte bulunmuştuk.

Bakanlıkça tarafımıza gönderilen cevabi yazıda, Performans Yönetim Sistemi ile ilgili görüş, öneri ve sağlamayı düşündüğümüz katkıların olumlu karşılandığı, Performans Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışmalar belirli bir aşamaya getirildikten sonra taslak olarak Sendikamızın görüşüne sunulacağı belirtilmiştir. 

 

MEB’E PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİ SORDUK

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız