H.E.M. MD. BŞYRD. LARI GÖREVİNDEN AYRILMAYA VE YER DEĞİŞTİRMEYE ZORLANAMAZ

Birçok ilde Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan müdür başyardımcılarının bu kadrodan alınarak müdür yardımcısı olarak görevlendirildiklerine ilişkin Sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.03.2009 tarih ve 1124 sayılı yazısı uyarınca bu kişiler görevden ayrılana kadar kadro ve özlük haklarının saklı tutulması gerekmektedir.

Türk Eğitim-Sen tarafından 16.09.2010 tarih ve 1878 sayılı yazı tesis edilen bu işlemler daha önce de Bakanlığa bildirilmiştir. Bakanlığın 18.10.2010 tarih ve 63784 sayılı yazısı ile “norm fazlası durumuna düşen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının kendi istekleri doğrultusunda görevlerinden ayrılıncaya kadar haklarının saklı tutulduğu, herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için de MEBBİS içerisindeki norm modülü kurum bilgileri ekranında yönetici bilgi başlıklarına norm fazlası duruma düşen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları için ek bir sütunun ilave edildiği ve valiliklerinde talimatlandırıldığı” belirtilmiştir. Ancak; halen birçok ilde olduğu gibi Manisa Valiliğince de Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcılarının başka kurumlarda müdür yardımcısı olarak atanmaları için baskı yapıldığı ve tercihte bulunmadıkları takdirde bu bulunan kurumlara idare tarafından re’sen atamalarının yapılacağı konusunda şikayetler genel merkezimize ulaşmaktadır.

Bu nedenle, bakanlığa mağduriyetleri engellemek için gerekli tedbirleri almaları hususunda yazılı başvuruda bulunduk.

 

 

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız (word pdf)

 

Manisa Valiliğine Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız (word pdf)   

 

HEM MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI , -İSTEKLERİ DIŞINDA- BAŞKA KADROYA GÖREVLENDİRİLEMEZ