İL EMRİ UYARIMIZA MEB’DEN CEVAP...

Türk Eğitim-Sen olarak eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinden bulunanlar için il/ilçe emri uygulamasının devamının sağlanarak öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıya Bakanlıkça cevap verilmiştir. Bakanlığın cevabi yazısının içeriğinde;

“Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 652 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede personele ilişkin hükümlerden atamayla ilgili 37. maddede belirtildiği üzere "bakanlıkça belirlenecek özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılır" hükmü uyarınca 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 2012 Eylül ayında atamalar gerçekleştirilecektir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde il/ilçe emri uygulaması, o il/ilçedeki öğretmen ihtiyacının bulunması ve bunun il/ ilçe emri ile devamlılık arz etmesi, öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve atanacağı il/ilçede görev yerinin belirlenmesi sürecinde önemli bir sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle. İlgili öğretmenler 2012 yılından itibaren özür durumundan il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü emrine öğretmen atamasının yapılmayacağı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayanların ise ilgi 652 sayılı KHK'nin 37. maddesinin beşinci fıkrasına göre aylıksız izinli sayılmalarını isteyebileceklerdir.”

 

         Bakanlık mağduriyetleri giderme adına hiçbir şey yapmamaya devam etmektedir. Bu hususta Türk Eğitim-Sen olarak çalışmalarımız devam edecektir.

        

ÖMER DİNÇER İL EMRİ’NDEN ELİNİ ÇEK…

         Bakanlığın cevabi yazısı için tıklayınız