YÖNETİCİ KADROLARININ TESPİTİNDEKİ DENGESİZLİK KONUSUNDA MEB’DEN CEVAP

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yürürlükte olan mevzuat gereği, öğrenci sayısı 500’den fazla olan her türdeki Anadolu liselerine, Fen liselerine, Çok programlı liselere, bir müdür başyardımcısı kadrosu verileceği belirlendiği halde;  her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ancak müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla ise bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilebileceğini, buna göre öğrenci sayısı 1200 ve daha az olan düz liselerde müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilemediğini, Anadolu liseleri, fen liseleri ve çok programlı liseler ile düz liseler arasında, müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi açısından oluşan fahiş farkın eğitim-öğretim hayatının işleyişinde aksamalara sebebiyet verdiğini belirterek, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi açısından getirilen şartlarda değişiklik yapılmasını ve alt sınırın daha aşağıya çekilmesini talep etmiştik.

Bakanlığın cevabi yazısında, konuya ilişkin 652 sayılı KHK kapsamında mevzuat düzenleme çalışmalarının devam etmekte olduğu Sendikamıza bildirilmiştir.

İlgili cevabi yazı için tıklayınız