HİZMET BÖLGESİ Mİ, İL Mİ KARMAŞASINA SON VERDİRDİK

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan İller arası yer değiştirme kılavuzunun 1.12. maddesinde yer alan “06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla” cümlesinde geçen “hizmet bölgesi” ifadesi bakanlık tarafından her nasıl olduysa“il” olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda Bakanlıkça, Valiliklere yazı gönderilerek kılavuzda açıkça ifade edilen “hizmet bölgesi” ifadesinin “il” olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu tuhaf mantık sebebi ile sözleşmeli iken kadrolu hale gelen bir çok öğretmen tayin isteyemeyecek duruma gelmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak bu konu hem sözlü hem de yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına iletilmiştir. Bizzat Genel Başkanımız İsmail KONCUK yetkilileri aramış, buradaki hizmet bölgesinden, il anlamının çıkarılmasının mümkün olmadığını açıklamış ve başvuruların son günü olan pazartesi gününe kadar çözülmesi konusunda yoğun bir biçimde baskı yapılmıştır. Girişimlerimiz sonuç vermiş ve Bakanlık yaptığı yanlıştan dönmüştür. Bugün itibari ile Valiliklere gönderilen bir mail ile “hizmet bölgesi” ibaresinden “il” değil “hizmet bölgesi” anlaşılması gerektiği bildirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak girişimlerimiz sonuç vermiş ve Bakanlık tarafından yapılacak bir haksızlık yine Türk Eğitim-Sen olarak engellenmiştir.

Bu konuda mağdur öğretmenler, problemin çözümündeki katkılarından dolayı Genel Başkan'ı ziyaret ederek, çiçek takdim edip teşekkür ettiler. 

 

HİKMET ÇOLAK YAZDIĞI KILAVUZU DAHİ ANLAYAMAMIŞ

HİZMET BÖLGESİ MEB’E GÖRE İL DEMEKMİŞ