ÖZÜR GRUBU KILAVUZUNDAKİ EKSİKLİKLERİ MEB’E İLETTİK

2012 Özür durumuna Bağlı Yer Değiştirme kılavuzunda emekli olduktan sonra ara vermeden çalışmaya devam edenlerden emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediği belgelendirildikleri takdirde eş durumu özründen faydalanabileceklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu durumda olan kişiler tereddüt yaşamaktadırlar. Bundan önceki kılavuzlarda bu konuda hep bir açıklık getirilmiş olmasına karşın bu kılavuzda bu durumdan söz edilmemektedir

 Genel Ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler kapsamında görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunacak kişiler kılavuzdaki takvim nedeni ile bu haktan faydalanamamaktadır. Kesin kayıt yaptırılan yıl ile sınırlı olarak verilen bu hak kılavuzdaki takvim nedeni ile başvuruda bulunmak isteyenleri engellemektedir.

Her iki durumda bulunan kişilerin yıllardır kullandıkları hakları bir anlamda ellerinde alınmaktadır. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak bu hususlar hakkında Bakanlığa yazılı başvuruda bulunulmuştur.    

 

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile ilgili yazımız için tıklayınız (word pdf)

 

Özel Hayatı Etkileyen Nedenler ile ilgili yazımız için tıklayınız (word pdf)