MEB’ DEN ÖZÜR GRUBU ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

             

               

Milli Eğitim Bakanlığınca özür grubu atamaları için duyuru yayınlamıştır. Önemli konular içeren bu duyuru bakanlık sitesinde yayınlanmamış, il milli eğitim müdürlüklerine mail yolu ile iletilmiştir. Bakanlık her nasılsa birçok öğretmeni ilgilendiren konuları resmi olarak duyurmak yerine il milli eğitim müdürlüklerine mail yolu ile duyurmayı uygun görmüştür. Türk Eğitim-Sen olarak ilgililerin mağduriyetini engellemek için duyarlı sendikacılık anlayışı gereği bu duyuru sitemizde yayınlanmıştır.

    Milli Eğitim Bakanlığı özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında il içinde yer değişikliği meydana gelen öğretmenlerin, özür grubu yer değişikliği müracaatlarının il milli eğitim müdürlükleri tarafından kabul edileceğinden söz etmektedir. Ancak; il içinde isteğe bağlı yer değiştiren kişilerin iller arası yer değiştiren eşlerinin yanına özür duruma bağlı yer değişikliği hakkı halen verilmemiştir. 2013 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda "9- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz. Ancak il içinde atanmalarından sonra doğacak özürleri sebebiyle öğretmenler özür durumundan yer değiştirmelere başvurabileceklerdir." Denilmektedir. İl içi yer değişikliği gerçekleşen bir öğretmenin, eşi il dışı yer değişikliği yapmış ise, il içi ataması gerçekleştikten sonra iller arası yer değiştiren eşi sebebi ile sonradan ortaya çıkan bir özrün söz konusu olduğu görmezden gelinmektedir.       

     Yine Bakanlığın duyurusunda öğrenim özründen yer değişikliğine müracaat eden öğretmenlerin 2013 Şubat ayı sonu itibari ile öğrenci kayıtlarının yaptırılmış olması gerektiğinden söz edilmektedir. Daha önce defalarca belirttiğimiz üzere yapılması gereken uygulama ise 03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklikten önce yüksek lisans kaydı yaptırmış olan tüm öğretmenlere başvuru hakkının tanınması gerekmektedir.       

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunda iller arası yer değişikliğinde ataması yapılan öğretmenlerden öğrenim özrü olanlara ataması yapılan ilde göreve başladıktan sonra öğrenim özrüne müracaat hakkı tanınmıştır. Türk Eğitim-Sen olarak 12.08.2013 tarih ve 723 sayılı yazı ile yaptığımız başvuru sonuç vermiştir.

 

İlgili duyuru için tıklayınız.

 

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI MAĞDUR ETMESİN