TEPKİSİZ KALMAYALIM!

Bu yanlış kanaatin düzeltilmesi ve milletimizin tarih önünde mahkum edilmemesi için tüm eğitim çalışanlarını sessiz kalmamaya ve demokratik tepkilerini göstermeye davet ediyoruz.
Aşağıda İngilizce çevirisiyle birlikte yayınladığımız örnek metnin, e-posta adreslerini verdiğimiz kişi ve kuruluşlara iletilmesi inanıyoruz ki, olumlu bir sonuca vesile olacaktır.
Ortaya koyacağımız etkili ve kararlı tepkilerle Toronto’da oluşan bu olumsuz uygulamaya son verdirebilirsek; bu durum tüm dünya kamuoyuna örnek teşkil edecektir. Eğer bu başarılabilirse sözde soykırımı uluslararası ilişkilerde aleyhimize kullananların elinden ciddi bir koz alınmış olacaktır.


Kanada Parlamento üyelerinin e-posta listesi için tıklayınız


GÖNDERİLECEK METİN

Sayın;………………
Toronto Halk Okulları Yönetimi’nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da içeren “Tarihte ve günümüzde soykırım” isimli dersin lise düzeyindeki okullarda seçmeli ders olarak okutulması kararını almış olmasını esef ve şiddetle protesto ediyoruz.
Bu karar, hem tarihi gerçeklere hem de pedagoji ilmine aykırı bir durumdur. Hiçbir uluslar arası mutabakata dayanmayan, hiçbir tarihi belgeyle ispatlanmamış olan sözde Ermeni soykırımını, yaşanmış bir gerçeklik olarak kabul etmek ve genç beyinlere empoze etmek öncelikle etik ilkelerle bağdaşmamaktadır. Yapay mağdurlar yaratarak dram senaryoları yazmak ve bunun üzerinden de şerefli bir milleti zan altına sokmak dostça bir tutum değildir.
Sözkonusu olaylarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en yetkili ağızları aracılığıyla, ortak tarih komisyonları kurulmasını, konunun siyasetin elinden kurtarılıp bilimin objektif alanında değerlendirilmesini defalarca teklif etmiştir. Ancak bu teklif, ne uluslar arası camiada ne de Ermenistan Devleti nezdinde muhatap bulamamıştır.
Yapılması gereken en doğru davranış; yapay gündemlerle yıllardır dünya kamuoyunu yanlış yönlendiren ve tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bilimin ve tarihin gerçeklerinden kaçanların iki yüzlü tutumlarının ahlaki değerlendirilmesi olmalıdır.
Türk Milleti, tarihinin hiçbir döneminde ve hakim olduğu hiçbir coğrafyada soykırım yapmamıştır. Bunun aksini işaret edecek tek bir bilimsel bulgu dahi yoktur. Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı olan ve 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bugüne kadar aynı anlayışı tavizsiz sürdürmüştür. Etnik kökeni ne olursa olsun ülkemizde bulunan tüm insanlarımız her konuda eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kardeşçe yaşamakta; ekonomik, sosyal ve siyasal her alanda da eşit fırsatlardan yararlanmaktadırlar. Sahip olduğumuz bu huzur ve kardeşlik ortamını rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.
Bu bağlamda, Toronto Halk Okulları Yönetimi’nin aldığı karar, iki millet arasına kin ve düşmanlık sokabilecek bir girişim olarak değerlendirilmeli ve ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. Kanada hükümeti ve Toronto yerel idarecilerine çağrıda bulunuyor; bu yanlış karardan dönülmesi için bir an önce sürece müdahil olmalarını istiyoruz.
Saygılarımızla.İNGİLİZCE METİN

Dear Sir/Madam;
We strongly protest the decision of Toronto Public Schools Administration that contains the Armenian arguments concerning the unfortunate incident in 1915, about deciding to give the “Genocide in History and Today” lesson as an optional lesson in college schools.
This decision is against to historical facts and also against the science of pedagogy. First of all, it’s ethically unacceptable to impose this information, which has never been agreed and never been proved by any document in international area, to the fresh brains. It as not a friendly attitude to create unreal martyr people, to write dramatic scenarios, thus it’s nothing more than incriminating honorable Turkish nation.
The Turkish Republic Government authorities offered many times to create mutual history commissions, and release this subject from the political hands and bring to the objective fields of science. Unfortunately this offer has never found a response from the international authorities nor from the Armenian Government.
The most appropriate behavior that has to be done is to judge the ethical attitude of these hypocritical people, who flees from truth of history and science and creates factitious journals, and canalize the world public opinion with amiss information.
It is absolute that Turkish people have never made genocide in any time in history, and in any place that Turkish nation controls. There is no scientific evidence on opposite of this. As the inheritor of Ottoman Empire, the government of The Republic of Turkey which built in 1923, still preserves the same mentality without any compromise. Every person living in Turkey have the same rights as a Republic of Turkey citizen, whatever their ethnic origin is different. And all of the citizens are living peacefully by having the same social, economical and political rights. Nobody has right to aggrieve the peace and brotherhood ambient that we have.
Therefore the decision that Toronto Public Schools Administration took must be considered as an attempt to put hate and enmity between two nations, and must be cancelled urgently. We call to Canadian Administration and Toronto Local Administrations to interfere this process to finish this wrongness.
Yours Sincerely,


Toronto Okulları Üst Kurumu
http://www.gopetition.com/online/15422.html

CBC, Devlet Televizyonu
http://www.gopetition.com/online/15585.html