STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLGE TOPLANTILARIMIZIN İLKİ ERZURUM’DA YAPILDI

Toplantıya Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı ve Genel Eğitim ve Sosyal işler sekreterimiz Cengiz Kocakaplan’ın yanı sıra Erzurum 1 ve 2, Erzincan, Kars, Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt şube yöneticilerimiz ve kadın komisyonları katıldı.

Bu toplantıdan önce şubelerimizin kendi ilçe temsilcileriyle yaptıkları toplantıların tutanakları değerlendirildi. Tam gün süren ve oldukça verimli geçen toplantıda, mevcut durum değerlendirmesi ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler tartışıldı, kararlar alındı.

Aynı zamanda Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı’nın verdiği eğitim faaliyeti halinde gerçekleştirilen toplantıda, bütün şube yöneticilerimizin azimli ve şevkli oldukları gözlendi. Yapılan durum değerlendirmesinde, Türk Eğitim-Sen’in kararlı ve ilkeli mücadelesinden dolayı bölgede üye sayımızın arttığı, sendikamıza teveccühün her geçen gün daha da çoğaldığı tespit edildi.

Önümüzdeki süreçte sendikal çalışmalara daha da hız verilmesi, Türk Eğitim-Sen’in gücüne güç katılması için yapılması gerekenler planlanarak yeni stratejiler tespit edildi.