GENEL MERKEZ, ŞEREFLİKOÇHİSAR VE SİNCAN’DA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

             Türk Eğitim Sen Ankara 6 no’lu Şube tarafından Şereflikoçhisar ve Sincan’da eğitim çalışanları ile bir istişare toplantısı düzenlendi.

             25.02.2011 günü Şereflikoçhisar ve 26.02.2011 günü de Sincan’da düzenlenen istişare toplantısına Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN, Ankara 6 no’lu Şube Başkanı Veli KESKİN,Şube  yönetim kurulu üyeleri,ilçe temsilcileri ve temsilcilik yönetimleri ile Şef,memur,hizmetli ve 4-c ‘li çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.

 

             Ankara 6 no’lu Şube Başkanı Veli KESKİN toplantıların açılışında yaptığı konuşma da’’Türk Eğitim Sen bir sevdanın adıdır. Kurulduğu 1992 den bu yana kamu çalışanlarının hakkını her platformda savunan bir sendikadır. Bu güne kadar çok çeşitli siyasi iktidarlar geldi, geçti.Sendikamız hiçbir dönemde siyasi iktidarların dayatmalarına boyun eğmeyerek hep çalışanın yanında yer aldı.’’dedi.

 

              Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN da yapmış olduğu uzun konuşmasında ‘’Hizmetli ve memur eğitim çalışanlarının en önemli meselesinin görev tanımlarının net bir şekilde yapılmamış olması ve bir atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinin bulunmaması olduğunu ‘’söyleyerek bu çok önemli konuyu toplu görüşme masasına götürdüklerini ve Başbakanlık Devlet personel Başkanlığının bu konu ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.ŞAHİNDOĞAN ‘’Amirin vereceği diğer görevleri de yapar gibi muğlak bir ifadenin görev tanımı içerisinde olmasının kabul edilemez olduğunu’’ belirtti.

                ŞAHİNDOĞAN konuşmasında’’ Şeflerin ek ders ücretlerinin Şube müdürü ve müfettişlerinki gibi artırılmasını ve ek ödemeden yararlanma haklarının verilmesini de istediklerini ve bu konuda girişimlerinin süreceğini’’ ifade etti.

 

                ŞAHİNDOĞAN daha sonra 4-c li personelle ilgili sendikanın çalışmalarını anlattı. Başlangıçta sözleşme süreleri daha kısa olan 4-c lilerin sözleşme sürelerini uzattırdıklarını, sendika üyesi olma hakları bulunmayan 4-c li personelin uzun hukuki mücadeleleri sonucunda sendikalı olma haklarını sağladıklarını söyledi. TBMM de ki torba yasa görüşmeleri sırasında 4-c lilerin de diğer sözleşmelilere sağlanan haklardan yararlandırılması için mücadele ettiklerini ancak hükümet kanadının karşı çıkması üzerine bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

              

                Torba kanun görüşmelerinde eğitim öğretime hazırlık ödeneğinden tüm eğitim çalışanlarının yararlanması için hazırladıkları bir kanun değişikliği teklifini tüm siyasi parti gruplarına gönderdiklerini ve bu kanun teklifinin milletvekillerince teklif edilmesine karşılık hükümet kanadınca reddedilerek bu konudaki mağduriyetin devam etmesine yol açıldığını söyleyen ŞAHİNDOĞAN, bu konulardaki mücadelelerinin süreceğini sözlerine ekledi.

 

             Yapılan çalışmalarla ilgili verilen bu bilgilerden sonra toplantılara katılan eğitim çalışanlarından gelen sorular cevaplandırıldı. Önümüzdeki yetki sürecinin çok önemli olduğu vurgulanarak Türk Eğitim Sen’i yeniden yetkili yapma kararlılığı bir kez daha dile getirilerek toplantılar bitirildi.