STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN YEDİNCİSİ BURDUR’DA YAPILDI

Toplantıya Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali Kaplan ve Genel Sekreterimiz Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı’nın yanı sıra Isparta, Burdur, Antalya-1, Antalya-2, Afyon şubelerimizin yöneticileri ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.

Burdur Şube Başkanımız Turgay Çelikten’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali Kaplan konuşma yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.

İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.

Tam gün süren ve verimli geçen toplantıdan sonra, Burdur’daki üyelerimizle yemekli toplantı yapıldı.