11. STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTIMIZ İSTANBULDA YAPILDI

Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımının yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul-1, İstanbul-2, İstanbul-3, İstanbul-4, İstanbul-5, İstanbul-6,İstanbul-7 şubelerimizin yöneticileri ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.

İstanbul 5 Nolu Şube Başkanımız Enver Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 1 Nolu Şube Başkanımız M. Hanifi Bostan, Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Genel Merkez yöneticilerimizin tümü konuşmalarını yaptıktan sonra, toplantı Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı’nın sunumları ve semineriyle akşama kadar devam etti.

Tam bir bilimsel hava ve ciddiyetle, istatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen ve tam gün süren toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.

Çok verimli geçen toplantıda bütün şube yöneticilerimizin azim ve kararlılığı dikkat çekti. Bu azim ve kararlılıkla, her şubemiz bölgesinde üye sayısını %15-%25 arasında artırmaya söz verdiler.