EK ÖDEMEDE AYLIK MAHSUPLAŞMA TOPLANTISI YAPILDI

            Döner sermaye geliri düşük olan memurların yıllık olarak yapılan ek ödeme mahsuplaşmasında yaşanan sorunlar Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantıda görüşüldü.

Toplantıya Türkiye Kamu-Sen’i temsilen Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Sağlık-Sen Genel Toplu Pazarlık ve Mevzuat Sekreteri Muhammet Birinci katıldı.

 

2009 Toplu görüşmelerinde mutabakata varılan konulardan birisi döner sermayesi olan kurumlarda çalışan ve döner sermaye geliri, hükümetin diğer kurumlardaki çalışanlara ödediği aylık ek ödemenin altında kalan memurlara ek ödeme yapılmasıydı.

 

2009 Toplu görüşmelerinde taraflarca üzerinde çalışılacak sonuca göre hareket edilmesi öngörülen hususlar başlıklı Ek-2’nin 17 maddesinde yer alan “ değişik adlar altında yapılan ilave ödemelerin ek ödemeyle ilgili mahsuplaşmanın aylık olarak gerçekleştirilmesi ve bazı kurum personeline yapılan ilave tazminat ve ikramiye ödemelerindeki mahsuplaşmanın kademeli olarak yapılması hususlarında çalışma yapılması” kararı doğrultusunda sendikalar görüşlerini sundular.

 

Toplantıda, ek ödemeyle ilgili mahsuplaşmanın aylık olarak gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Üniversitelerde de ek ödemeyle ilgili mahsuplaşmanın aylık olarak yapılması görüşünde birleşildi. Türk Eğitim-Sen ek ödemelerle ilgili Maliye Bakanlığı’na rapor sundu.

 

Raporda; “Mesleki eğitimde ek ödemeler konusunda sorunlar yaşanmıştır. Eşitlik hedeflenirken, uygulamada eşitsizliğe neden olan uygumlalar yapılmıştır. Şöyle ki; ek ödemelerden Endüstri Meslek Lisesi çalışanlarının faydalandırılmaması nedeniyle bu okullarda üretim yapılmaz hale gelmiştir. Endüstri Meslek Liselerinde yapılan döner sermaye çalışmaları kurumların döner sermaye çalışmalarından farklıdır, değer kurumlar yaptıkları mesai karşılığı döner sermaye alırken, Endüstri Meslek Liselerinde döner sermaye çalışmaları mesai sonrasında, hatta Cumartesi, Pazar günleri yapılır. Dolayısıyla Endüstri Meslek Liselerinde mesai sonrasında yapılan çalışmalar karşılığı alınan döner sermayeyle diğer kurumların döner sermayesini karşılaştırılmamalıdır. Bu çalışanların ek ödeme yanında döner sermaye kar payları da verilmelidir. Bununla ilgili bir mahsuplaşmaya gidilmemelidir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şefler, şube müdürleri, eğitim uzmanları, ilköğretim müfettişleri ek ödemelerden sonra mağduriyet yaşamaya başladı. Bu çalışanlara bir üst görevi yerine getirmiş olmalarından dolayı ek ders ödenmesine karar verilmişti. Şu an aldıkları maaş ve ücretlerin toplamı mahiyetinde çalışan personele göre daha az maaş alır duruma gelmiştir. Bu çalışanlara da ek ders dışında ek ödeme yapılarak, mağduriyetleri giderilmelidir.

 

Ek ödemeler başlı başına sorun oluşturmaya başlamıştır. Tüm eğitim çalışanları için sorun yaşanmaktadır. Bu sorunları çözümü için yeni çalışmaların başlatılması gerekir” denildi.