ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMUNUN İLK DÖRT OTURUMU TAMAMLANDI

           Sendikamızın düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz” konulu sempozyum sürüyor. Genel Başkan İsmail KONCUK, MHP Mersin Milletvekili ve Milli Eğitim komisyonu Üyesi Akif AKKUŞ, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati ALSANCAK ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu sempozyumun ikinci gününde; ilk oturumda Akademik Personelin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri tartışıldı.

Başkanlığını Prof. Dr. Ahmet YÜCEER’in yaptığı oturumda, Prof. Dr. Serhat ALKAN, “Araştırma Görevlileri Ve Yardımcı Doçentlerin Yabancı Dil Sorunu”; Yrd. Doç. Dr. Kazım Yıldırım, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Akademik Ünvanlarla İlgili Problemli Maddeler, Aksayan Yönler Ve Bazı Öneriler”; Arş. Gör. Fatih Mehmet ÖZKAL, “Akademik Personel Yetiştirme Sürecini Baltalayan Sabıkalı İstihdam Maddesi: 50/D”; Arş. Gör. Erhan SANCAK da, “Araştırma Görevlilerinin Sorunları” başlıkları altında tebliğ sundu.

İkinci oturumda ise Üniversitelerde Bilimsel ve Akademik Sorunlar ele alındı. Başkanlığını Prof. Dr. Vedat BİLGİN’in yaptığı oturumda; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tan, “Üniversitelerde Bilimsellik, Demokrasi Ve Seçim Sistemi”; Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, “Öğretimi ve Akademik Kaliteyi Tehdit Eden Unsurlar”; Yrd. Doç. Dr. İdiris Demirel de “Avrupa Merkezcilik İdeolojisi Çerçevesinde İki Kültür Ayrımı, Sosyal Bilimler Ve Üniversite Sorunu” ile ilgili tebliğlerini sundular.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN yaptığı konuşmada, kalkınma sorununun temelinde bilgi eksikliğinin yattığını söyleyerek, Türkiye’nin kalkınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Üniversitelerin evrensel bilginin üretildiği, aktarıldığı, araştırma ve geliştirmenin teknolojiye dönüştüğü yerler olduğunu belirten BİLGİN, Türkiye’nin ne yazık ki, hala gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Üniversitelerin bilimsel ve akademik alanda önemli sorunları olduğunu söyleyen BİLGİN, bunların başında örgütlenme özgürlüğü geldiğini belirtti. Örgütlenme özgürlüğüne engel olunduğunu kaydeden BİLGİN, üniversitelerin otoriteyle yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Üniversitelerde idari hegemonya kurulmasının, bilimselliğe engel olacağını kaydeden BİLGİN, YÖK’ü eleştirdi. YÖK’e ihtiyaç olmadığını, YÖK kaldırılırsa üniversitelerde hiçbir şeyin eksik olmayacağını söyleyen BİLGİN, YÖK’ün sadece otorite ürettiğini ve bilimin önüne geçtiğini bildirdi. BİLGİN, “En iyi üniversite sistemi, üniversiteyi kimin yönettiği belli olmayan sistemdir” dedi. BİLGİN, Türkiye’nin, on yıl içinde en az 5 üniversitemizin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alması için çalışması gerektiğini söyleyerek, yeni kurulan üniversitelerin de standartlarının yükseltilmesinin şart olduğunu bildirdi.

Sempozyum arasında Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Mezunu İşsizin İstihdamı ve Türk Sporunun Kazanımları üzerine de bir konferans verildi. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Emin KURU, Türkiye toplamında 4738 adet açık ve kapalı spor alanı özerkleşmeli döner sermaye sistemi anlayışı ile tesis işletme verimliliği öne çıkmalı, buralarda spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümü mezunları koçluk anlayışında istihdam edilmeli ayrıca turizm sektöründe turizm spor uzmanı, polis teşkilatında tribün polisi, belediyelerde toplum sağlığı ve spor uzmanı, Sağlık Bakanlığı’nda fizyo-terapist yardımcısı ayrıca sağlık ve spor uzmanı,  ceza tevkif evlerinde antrenör infaz koruma memuru olarak devlerin bütçesine bir yük getirmeden BESYO mezunlarının istihdamı kısa vadede mümkündür. Bu projeler istenirse uygulamaya konulabilir. Uzun vadede YÖK istihdama dönük olarak, İstihdam Denklik Merkezi kurup BESYO’larda sporu  MESLEKLEŞTİRMEK için Spor ve Turizm Yüksek Okulu, Performans Sporları Yüksek Okulu, Spor Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Sporları Yüksek Okulu, Spor Teknolojileri Yüksek Okulu ile ihtiyaç kadar Spor Fakülteleri  kurularak  BESYO’lar  yeniden  yapılandırılmalı ve dünya ile benzeşerek spordan ekonomik girdi sağlama süreci  daha fazla gecikmemelidir” dedi.

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL’ın başkanlığını yaptığı dördüncü oturumda ise Yükseköğrenim, Kalkınma ve Kaynak Sorunları tartışıldı. Öğr. Gör. Aziz Öztürk, “Üniversitelerin Kalkınmalarında Bölge İş Adamlarının Rolü”; Öğr. Gör. Mehmet Konuk, “Üniversite-Sanayi İşbirliği Ve Teknokentlere Bakış”; Arş. Gör. Cem Okan Tuncel, “Bilgi Ekonomisinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi Ve Bölgesel Gelişme Paradigmasında Yaşanan Dönüşüm: Türkiye’de Üniversite Vizyonunda Bölgenin Yeri”; Yrd. Doç. Dr. Metin Meriç ise “Yükseköğretimin Finansmanında Adalet” konularında sunum yaptı.

Son oturum Üniversitelerde Görev Yapan İdari Personelin Sorunları Ve Çözüm Önerileri üzerineydi. Yrd. Doç Dr. Hanefi BOSTAN’ın başkanlığını yaptığı bu oturumda Bekir Çalışkan, “İdari Personelin Özlük Durumları, Çalışma Koşulları”; Uzman İrfan O. Hatipoğlu, “Üniversitelerde İdari Personelin Sorunları Ve Çözümleri”; Ali Kemal BİNGÖL ve Ali KORKMAZ, “Üniversitede Çalışan Memurların Maddi Sorunları”; Turgut KADDER ve Zehra TAŞ, “Üniversitelerde Çalışan İdari Personelin Sorunları”; Ali Uzay SARI, “Üniversitelerde İdari Personel Sorunları Ve Çözüm Önerileri”; Hüsnü Mırık ve Şb. Md. Hatice Vatansever, “Üniversitelerde Personel Olmak”; Yrd. Doç. Dr. M.Hanefi BOSTAN, Öğr. Gör. Vedat GENÇ,  Arş. Gör. Abdurrahman KEPOĞLU da, “Üniversitelerde Çalışan Sendika Üyesi Akademik Ve İdari Personelin Sendikaya Yönelik Memnuniyet Düzeylerine İlişkin Araştırma” üzerine konuşma yaptı.

Bu oturumda da katılımcılar, idari personelin görevde yükselmeleri önünde büyük engeller olduğunu, üniversitelerde yandaş kayırmacılığın had safhada bulunduğunu, idari personelin maaşlarının düşük olduğunu, idari personelin görevleri dışında çalıştırıldığını, kurumlararası geçişin çok zor olduğunu, aynı işi yapan personel arasındaki ücret farklılığı olduğunu, idari kadrolara akademik personel görevlendirilmesi yapılarak, idari personelin önünün kesildiğini dile getirdi ve çözüm önerilerini sıraladı.

Son derece aktif geçen sempozyumda dinleyiciler, soruları ve görüşleri ile katkı sağladı. Sempozyumun 5, 6 ve 7. oturumları ise 18 Nisan Pazar günü yapılacak.