TOPLU GÖRÜŞMELERDE 2. TUR YAPILDI

            4688 Sayılı yasa gereği Yetkili Sendika Temsilcileriyle Kamu İşveren Kurulu Temsilcileri arasında yürütülen 9. dönem toplu görüşmelerinde 2. tur bugün yapıldı.

            Bazı sendikaların toplu görüşmelerin referandum sonrasına ertelenmesi yönündeki taleplerinin kabul görmediği bugünkü toplantıda gündem tespiti yapıldı.

 

            Gündeme göre ilk önce Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca 2009 ve 2008 yılları toplu görüşmelerinde üzerinde anlaşılan konularda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Daha sonra DPB’nin gerçekleştirdiği bu bilgilendirme ile ilgili olarak sendika temsilcilerinin değerlendirmeleri alındı.

 

            2008 ve2009 yılında üzerinde anlaşılan konularda bu güne kadar yapılan çalışmaları değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK 2009 yılı toplu görüşmelerinde Ekli 1 sayılı listede yer alan disiplin kurullarında sendika temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine rağmen özellikle üniversitelerde disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer vermeme uygulamasına  devam edildiği, üniversitelerde Başbakanlık Genelgesini yok farz edilerek, bir derebeyi mantığı ile hareket edilmeye devam edildiğini söyleyerek, Başbakanlık Genelgesinin bile sorunu çözmeye yetmediğini belirtti. Üniversitelerin sanki bu ülke dışında olan kurumlar gibi yönetildiğini belirten KONCUK, mutabakat oluşturulmasına rağmen bir çok üniversitede hala görevde yükselme sınavlarının yapılmadığını belirtti.

 

            Genel Başkan KONCUK, burada yaptığı konuşmada Meslek Liselerinde döner sermaye uygulamalarının diğer kurumlardan farklı olarak mesai dışı ve tatil günlerinde yapılan çalışmalar olmasına rağmen, diğer kurumlar gibi değerlendirilerek burada çalışanların da ek ödemelerinin kesilerek mağdur edilmeye devam edildiğini, bundan ülke ekonomisinin de zarar gördüğünü ve pek çok meslek lisesinde döner sermaye çalışmalarının yapılmadığınıi iş gücü ve techizatın da değerlendirelemediğini, bu durumu geçen yıl yapılan toplu görüşmelerde de dile getirdiğini, Maliye Makanlığı Müsteşarı Naci AĞBAL'ın konuyu çözeceğini söylediğini ama problemin hala devam ettiğini  vurguladı. (Daha sonra problem Müsteşar NACİ  AĞBAL ,le yüz yüze tekrar görüşüldü ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi Beyin de desteği ile sayın Ağbal konuyu çözmek için gayret sarf edeceklerini ifade etti.)

 

              Genel Başkan KONCUK, 657 Sayılı DMK’da değişiklik yapan Kanun Tasarının hazırlanması aşamasında sendikalardan görüş alınmadan tasarının kapalı kapılar ardında kotarılmasının son derece yanlış olduğunu, özellikle memurun meslekten çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikteki değişiklikleri sakıncalı olarak gördüklerini ifade etti. Bu yıl toplu sözleşme yapmak istediklerini, toplu görüşme masasında beklenen verimi elde etmek istediklerini belirten KONCUK, Kamu İşveren Kurulu ve sendika temsilcileri birbirlerinin düşmanı ve rakibi değildir. Bu heyette bulunan herkesin görevi ülke adına görev yapan kamu çalışanlarını daha mutlu daha huzurlu kılabilmek olmalıdır. 4688 Sayıl Sendika Kanunundaki eksikleri biliyoruz. Bu eksiklere rağmen buradan kamu çalışanlarının beklentilerine uygun kararlar çıkartılabilir. Bu konuda hükümeti temsilen oturum başkanlığı yapan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya büyük görev düşmektedir. Sayın Bakan bu masada sonuç alınabilmesi için gereken tavrı ortaya koymalıdır. “Toplu Görüşmelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

 

            Toplu görüşmelerin 24 Ağustosta yapılacak 3. tur görüşmelerine kadar komisyon çalışmaları devam edecek komisyon çalışmaları  sonucunda oluşturulacak raporlar toplu görüşme heyetine sunulacak.