GAZİANTEP VALİSİNE VE YARDIMCISINA, İNCELEME VE SORUŞTURMA

Ayrıca mücavir alan dışında görevlendirilmek isteyenlerden de yolluk ve yevmiye istemediklerine dair dilekçelerin alınmasını istedi. Bu yazı açıkça; kişilerin hukuki ve mali haklarından vazgeçmelerine yönelik tehdit içermekte ve görevin kötüye kullanılması, şahıs ve yandaş kayırmacılığının da belgesiydi.

Türk Eğitim-Sen olarak olaya müdahale edildi. Önce bu yazının altında imzası bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Bekir Atmaca hakkında soruşturma yapılması talep edildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Gaziantep Valiliği tarafından bu konuda bir şey yapılmayınca, İç İşleri Bakanlığına, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı ve Vali Yardımcısı Bekir Atmaca hakkında şikayette bulunuldu ve ayrıca adli yargıya suç duyurusunda bulunuldu. İç İşleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermemesi üzerine konuyu Danıştay’a taşıdık. Danıştay, aşağıda görülen E 2008/340, K 2008/ 500 sayılı kararıyla; Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı ve Vali Yardımcısı Bekir Atmaca hakkında inceleme başlatılmasına karar vermiş ve bu inceleme sonucunda söz konusu şahısların yargılanmalarının da önü açılmıştır.

Bu konuda ısrarlı takibimiz sorumluların hak ettikleri cezaları almalarına kadar devam edecektir. Hukuk devletinde hiçbir bürokratın yandaş kayırma ve yetkilerini kötüye kullanma hakkı olamaz.

Türk Eğitim-Sen olarak her türlü haksızlık ve hukuksuzluğun karşısında mücadelemiz sürmektedir. Haksızlık ve hukuksuzluk yapan kişilerin kim olduğu ve makamlarının ne olduğu hiç önemli değildir.

Bu mücadelemiz yandaş kayırma derdinde olan, devletin bürokratı olmak yerine hükümetlerin bürokratı olan, haksız hukuksuz işler yapma eğiliminde olan herkese örnek olmalı, yaptıkları iş ve işlemlerde hakkaniyetten ayrılmamalıdırlar.

Gaziantep Valiliğinin okullara gönderdiği ve suç niteliğindeki yazısı;
Gaziantep Valisi ve yardımcısı hakkında Danıştay kararı;