SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE İLAVE TAZMİNAT

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinde ilave eğitim- öğretim tazminatı ödenecek okullar içinde sayılmıştır. Ancak Ana ve Çocuk Sağlığı Dersinin ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek meslek dersleri arasında yer almaması nedeniyle uygulamada hukuki problemler çıkmaktadır. Bu sebeple söz konusu hukuki sorun yargı kararlarıyla giderilmektedir. Dolayısıyla Ana ve Çocuk Sağlığı Dersinin Sağlık Meslek Liselerinde verilen meslek derslerinden olması sebebiyle ve emsal kadro unvan tespiti suretiyle ilave eğitim-öğretim tazminatının ödenmesi gereklidir.

Bu anlamda idare mahkemelerinde davalar açılmakta olup mahkemelerce yoksun kalınan ilave eğitim-öğretim tazminatının tazmini yönünde olumlu kararlar verilmektedir. Ancak konu ile ilgili idareye başvuru şarttır.

İlgili Mahkeme Kararı için tıklayınız