76. MADDEYE GÖRE YAPILAN ATAMALARIN İPTALİ İÇİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Aksi takdirde böyle bir başvuru yapmadan doğrudan dava açma yoluna gidilirse idare mahkemelerinde ehliyet bakımından sıkıntılar yaşanabilir. Verilen dilekçeye 60 gün içinde cevap verilmelidir ve gelecek olan red cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. Eğer 60 gün içinde cevap verilmez ise zımni red işlemi üzerine 60 gün sonunda dava yine yeni bir 60 gün içinde açılmalıdır. Hazırlamış olduğumuz örnek dava dilekçesini üyelerimiz kendi durumlarına göre uyarlayarak bulundukları yer idare mahkemelerinde davalarını açabilirler.

  Dava Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.