USTA EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TEK TARAFLI FESHEDİLMESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bu olumsuz cevap üzerine konuyu yargıya taşıma mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Konu hakkında örnek teşkil edecek Danıştay kararları mevcut olduğu halde Bakanlığın olumsuz cevabının yargı tarafından iptal edileceğini umut ediyoruz.

İlgili Dava dilekçesi İçin Tıklayınız.....