ÜNİVERSİTELERDE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DAVA AÇTIK

 

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinde yer alan  “Profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışında kalan kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, bu karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısının ödeneceğine..” dair hükümde yer alan “yarısı ödenir” ibaresinin kaldırılması için Başbakanlığa yazı göndermiştik.

 

Diğer öğretim elemanlarıyla aynı emek ve zamanı sarf ederek, aynı derslere girdiği halde ödeneğin yarısına hak kazanan okutman, uzman ve öğretim görevlileri ile üniversitelerin gelişmesi, huzurlu ortamın sağlanması açısından ciddi emek sarf ettiği halde bu ödenekten hiç yararlanamayan idari personel açısından söz konusu olan, insan haklarına ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden haksız uygulamanın giderilmesi için yaptığımız bu başvuru dikkate alınmamış olup, haksızlığın giderilmesi için, üyelerimizden gelen dilekçeleri de ekleyerek Danıştay’a dava açtık.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız