İDARECİLİK SINAVLARINDAKİ HATALI SORULARA İTİRAZ ETTİK

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yazdığımız yazıyla, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavı’nda A Kitapçığı 27. Soru, B kitapçığı 30. Soru - A Kitapçığı 38. Soru, B kitapçığı 38. Soru - A Kitapçığı 88. Soru, B kitapçığı 53. Soruları ile 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı’nda A Kitapçığı 7. Soru, B kitapçığı 4. Soru - A Kitapçığı 8. Soru, B kitapçığı 3. Soru - A Kitapçığı 12. Soru, B kitapçığı 14. Soru - A Kitapçığı 100. Soru, B kitapçığı 41. Soruların hatalı oldukları gerekçesiyle, yeniden incelemeye alınarak değerlendirilmesini talep ettik. Sınav Başvuru Kılavuzu’nun 10. maddesinin e ve d bendleri uyarınca, cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Soruların hatalı çıkması durumunda ise hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız