YURTDIŞINA TORPİLLİ EĞİTİM MÜŞAVİRİ ATAMALARI DURDURULSUN

Milli Eğitim Bakanlığınca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da boş bulunan Eğitim Müşavirliği kadrosu için 07-11 Temmuz 2008 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır. Üyemiz Kazım KILIÇ yapılan sözlü sınavın objektif olmadığı iddiası ile Danıştay nezdinde dava açarak yapılan iş ve işlemlerinin tamamının iptalini talep etmiştir. Danıştay 2. Dairesince 2009/430E numaralı kararı ile yürütmeyi durdurma kararına hükmedilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararı uygulanarak yapılan atamalar iptal edilmiştir. Ancak yargı kararına rağmen iptal edilen kadroları yine aynı kişilerin görevlendirilmesi sureti ile doldurulmuştur. Danıştay tarafından objektif olmadığı gerekçesi ile atamaları iptal edilen kişiler bu kadrolara yeniden geçici olarak görevlendirilmiş ve bakanlık yargı kararını uygulamış gibi göstererek bu kişilerin hak etmedikleri halde “çift maaşla” çalışmalarına imkân sağlamıştır. Bu tip bir uygulama yargı kararını gerekçeleri ile birlikte bertaraf etmek, yok saymak ve usulen uyguluyormuş gibi görünüp uygulamamaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına sendikamız genel merkezi başvuruda bulunmuştur.

Boş bulunan kadroların asaleten doldurulması amacı ile yeniden sınav yapılması ve sınav sonucuna göre atama işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin yargı kararını uygulamak için formalite bir sözlü sınav yapacakları ve yargı kararı ile atamaları iptal edilenlerin bu sınav sonucunda yeniden eski görevlerine atanacakları yönünde söylemlerinin olduğu konusunda üyelerimizden sendikamız genel merkezine yoğun şikâyetler ulaşmaktadır. Bu sürecin yakın takipçisi olduğumuzu ve yargı kararının gerektiği şekilde uygulanmaması sonucunda ilgililer hakkında suç duyurusun da bulunacağımız tüm kamuoyuna duyurulur.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız