USULSÜZ MÜDÜR ATAMALARINI İPTAL ETTİRDİK

         Adana İli Seyhan İlçesi Öğretmen Ayfer Doğruol İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi Ali KABUKÇU Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken yargı kararı uyarınca görevlerinden alınan Yunus GÜNGÖR. Abdulcelil TURGUT, Mustafa Kemal ARAS ve Kazım BARAN’ın yargı kararının uygulanması sonucu eski okul müdürlüklerine atanmaları gerekirken başka eğitim kurumlarına müdür olarak atanmaları sebebi ile söz konusu okulların ilan edilen münhal müdür kadroları arasında yer alamaması nedeni ile tercihte bulunmayarak mağdur olduğundan bahis ile yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali için dava açmıştır.

         Açılan dava neticesinde Adana İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

         Bu kararda yargı kararlarının iptali istenen işlemi tamamen ortadan kaldırdığı, hukuk aleminden sildiği ve hiç tesis edilmemiş gibi geri iade edilmesi gerektiği vurgulanarak idarenin yargı kararlarını uygularken takdir yetkisinin olmadığı ve yorumsuz uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle bu karar idarelere hukuk dersi veren emsal bir karardır.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız.