76 ATAMALARINDA YENİ DURDURMA (Kırşehir-152)

         Kırşehir ili Sıdık Demir Anadolu Lisesine Ekrem Yıldız’ın müdür olarak atanmasına dair tesis edilen atama kararnamesinin yürütmesi durdurulmuştur.

         İlgili mahkeme kararı için tıklayınız.