UZMANLIK İÇİN BİR KARAR DA UŞAK’TAN

            Uzman Öğretmenlik unvanının verilmesi ile ilgili açılan davalarda olumlu kararlar gelmeye devam ediyor. Uşak ilinde görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi  bir öğretmenimizin; Milli Eğitim Bakanlığının uzman öğretmen olunamayacağına dair tesis ettiği işlem üzerine açtığı idari davada Manisa İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Bu anlamda üyemizin uzman öğretmen unvanını almasının önü açılmıştır.   

İlgili Yargı Kararları İçin Tıklayınız.