SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNMADIĞI YDK KARARLARI GEÇERSİZDİR!

            Türk Eğitim Sen olarak, Bursa İlinde üyelerimizden Faruk GÜRLER’in, sendika temsilcisinin bulunmadığı Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile meslekten çıkarma cezası ile  cezalandırılması işleminin iptali istemiyle açtığımız davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi 2007/976 E., 2007/2057 K. Sayılı ve 28.12.2007 tarihli kararıyla işlemin esas yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Bu karar davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay 12. Dairesi 2008/2785 E., 2010/4943 K. Sayılı ve 13.10.2010 tarihli kararı ile sendika temsilcisi yer almaksızın alınan disiplin ve yüksek disiplin kurulu kararlarının hukuka aykırı olduğu yönünde hüküm tesis ederek yerel mahkeme kararının sonucu itibariyle onanmasına karar vermiştir.   

İlgili Karar İçin Tıklayınız