EKSİK İLANLA YAPILAN NORM FAZLASI ATAMA YARGIDAN DÖNDÜ

 


Balıkesir İdare Mahkemesi; Türk Eğitim-Sen üyesi Ayşe Nur Üremen’in  norm fazlası okul öncesi öğretmeni olarak çalışmakta iken norm fazlası öğretmenlerin atanmasına ilişkin takvim kapsamında atandığı okula görevine başlamak için gittiğinde okul öncesi sınıfının 35-40 km uzakta olduğunu öğrenmesi ve bunun ilanda yer almaması sebebiyle  atamanın iptali için açtığı davada eksik ve hatalı olarak yapılan ilana dayalı tesis edilen dava konusu işlemi hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

İlgili karar için tıklayınız