ANKARA 1 İDARE MAHKEMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 

Eğitim kurumu yöneticilerinin değerlendirilme sürecinde verilen yürütmeyi durdurma kararlarına bir yenisi de Ankara İli’nden eklendi. Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2014/1949 E. Sayılı ve 05.12.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararında; “Olumsuz kanaat bildirilen hususlara ilişkin olarak kanıtlayıcı mahiyette herhangi bir bilgi ve belgenin sunulamamış olması ve ayrıca bazı kriterlerin (etkin katılım; açık anlaşılır performans ölçekleri konularında) birinci derecedeki muhatapları (kıdemli, kıdemi az ve öğretmenler kurulu tarafından seçilen iki öğretmen) tarafından olumlu değerlendirmede bulunulmasına karsın ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü tarafından bu hususlara yönelik sorulara "hayır" cevabı verildiği görülmekle, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız