AYM`NiN, 30 YIL KARARI RESMi GAZETE`DE


Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Kanun'un, 6270 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan; “….verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler….Dikkate alınmaz” hükmünün iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde “Kanun koyucu, Anayasa'nın 60. maddesi uyarınca sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, anılan yetkiye dayanarak emekli ikramiyesi ile ilgili keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamaz.” ifadeleri yer almıştır. Söz konusu bu karar 07/01/2015 tarih ve 29229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, kamu çalışanlarının 30 yılın üstündeki çalışmalarını, bu süreden sonra verilen emekleri hiçe sayan  kanun hükmünün iptali ile, konu hakkındaki adaletsizlik  yüksek mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmıştır.

 

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız